Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Analizatory magnetyczne

Analizatorów magnetycznych używa się w hutnictwie do oznaczania procentowej zawartości 02 w spalinach i w tlenie technologicznym. Działanie ich polega na wykorzystaniu własności paramagnetycznych tlenu różniącego się tą cechą znacznie od pozostałych diamagnetycznych składników gazów. Schemat analizatora magnetycznego przedstawia rys. 67. Badany gaz wpływa przez wlot 1 do pierścienia 2 zbudowanego tak, że gdy nie działa żadna dodatkowa siła gaz opływa ramiona pierścienia do wylotu 3, nie płynąc przez środkową rurkę łączącą 4. Jeżeli w gazie jest tlen, to pod wpływem pola magnetycznego magnesu 5 wciągany jest do rurki 4 wraz z resztą gazu. Nagrzewa się on od oporników grzejnych 6 i 7 przez co traci w prawej części rury swoje własności magnetyczne i jest wypychany (na prawo) przez nowe porcje zimnego gazu zawierającego tlen. Powstaje w ten sposób przepływ o natężeniu tym silniejszym, im w gazie jest większy 02. Płynący gaz chłodzi druty oporowe i w zależności od natężenia przepływu. Układ ten oprócz oporników zmiennych 6 i 7 ma opornik stały 9 i opornik do zerowania 10. Oporniki grzejne 6 i 7 są zasilane prądem regulowanym przez opornik 11 i kontrolowanym na amperomierzu 12. Galwanometr 8 jest wyskalowany w procentach 02. Analizator tego typu można wykorzystać do przekazywania wskazań na odległość oraz do współpracy z układem automatyki.