Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Anemometry

Przyrządami tymi mierzy się drogę l przebytą przez gaz w znanym czasie T, a stąd oblicza się szybkość gazu v. Znając szybkość v i pole przekroju F oblicza się ilość gazu V, która przepłynęła w czasie t, a na tej podstawie natężenie przepływu V* średnie dla czasu t. Widok anemometru skrzydełkowego przedstawia rys. 56. Anemometr umieszcza się w środku przewodu i płynący gaz obraca skrzydełka, które napędzają licznik wyskalowany w jednostkach długości, zwykle w m. Licznik uruchamia się jednocześnie ze stoperem. Urządzenia te są często umieszczone razem we wspólnej obudowie.

Przykład: anemometr umieszczono w rurze ssącej wentylatora. Średnica rury D=800 mm, droga powietrza 1=160 m, czas r=16 sec. Obliczyć V Anemometr umieszcza się w strudze uspokojonej, z dala od kolan rury, zasuw, zmian przekroju itp. Używa się go do dorywczych pomiarów przepływu zimnego powietrza.