Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Automatyczna regulacja ciśnienia

Podobnie jak w piecu martenowskim nadmierne ciśnienie w przestrzeni roboczej powoduje wybijanie spalin przez szczeliny pomiędzy sklepieniem a ścianami pieca, za małe ciśnienie — zasysanie' zimnego powietrza z otoczenia. Impuls płynie od czujnika pobierającego ciśnienie z górnej części pieca przez jego boczną ścianę, do regulatora, na którym obsługa nastawia żądaną wartość ciśnienia. Wzrost ciśnienia powyżej tej żądanej wartości powoduje zwiększenie ciągu przez otwarcie zasuwy kominowej. Spadek ciśnienia wywołuje zmniejszenie ciągu przez przymknięcie tej zasuwy. Automatyka taka działa tylko wtedy, jeśli komin wytwarza wystarczająco duży ciąg, którego część można stracić na zasuwie regulacyjnej (tak samo jak w piecu martenowskim).