Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Automatyczna regulacja procesu spalania

Służy ona nie tylko ekonomicznemu spaleniu paliwa, lecz także ma na celu wytworzenie w piecu atmosfery odpowiedniej dla prowadzonego procesu nagrzewania. Działanie takiej automatyki polega na utrzymaniu stałego stosunku natężeń przepływów paliwa i powietrza spalania. Stosunek ten nastawiany jest przez obsługę na regulatorze. Zmiana natężenia przepływu paliwa spowodowana nastawieniem ręcznym lub przez automatykę temperatury wywołuje odpowiednią zmianę natężenia przepływu powietrza. Z uwagi na nieszczelności rekuperatora (straty powietrza) oraz zasysanie powietrza z otoczenia (wzrost ilości powietrza) od analizatora spalin płynie do regulatora dodatkowy impuls korygujący. Dzięki temu spaliny mają żądany skład chemiczny. Automatyka spalania działa więc na tych samych zasadach jak w piecu martenowskim. W omawianym piecu wgłębnym zastosowano analizator na zawartość 02 w spalinach, gdyż atmosfera w piecu wgłębnym powinna być zwykle obojętna lub utleniająca (l-i-2% Oa).