Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Automatyczna regulacja spalania

Ma ona na celu przeprowadzenie spalania paliwa w piecu z żądanym nadmiarem powietrza spalania. Impulsem jest zazwyczaj wartość natężenia przepływu paliwa, zmieniająca się w czasie trwania wytopu. Zmiana natężenia przepływu paliwa regulowana przez obsługę, zamieniana na impuls elektryczny lub hydrauliczny, powoduje proporcjonalną zmianę natężenia przepływu powietrza spalania. Gdy dodatkowo stosuje się czysty tlen, jego dodatek powoduje automatycznie zmniejszenie natężenia powietrza spalania tak, aby stosunek paliwa do sumy dostarczanego tlenu (w postaci czystej i w postaci powietrza) był zawsze stały.

Ponieważ część powietrza spalania na drodze od kryzy pomiarowej do pieca wypływa na zewnątrz przez nieszczelności obmurza i rozrządu, a z kąpieli wydobywa się CO, który spalając się na COL> zużywa tlen, wprowadza się do układu automatyki spalania poprawkę. Impuls dla tej poprawki dostarcza analizator spalin mierzący % Oa w spalinach. Obsługa pieca nastawia więc na regulatorze żądany stosunek paliwa do powietrza spalania, któremu odpowiada pewien % Oa w spalinach. Gdy % 02 maleje wskutek niemierzalnych wymienionych czynników, powiększa się automatycznie dopływ powietrza.

Regulację natężenia przepływu paliwa, powietrza i tlenu wykonuje się przez dławienie ich przepływów przy pomocy zaworów umieszczonych w rurociągach doprowadzających. Zawory są poruszane silnikami elektrycznymi lub hydraulicznymi. Silnik napędzający zawór paliwa uruchamia obsługa, pozostałe silniki są uruchamiane automatycznie od impulsu natężenia przepływu paliwa lub od impulsu z analizatora spalin.