Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Automatyczna regulacja temperatury

Ma ona na celu utrzymywanie w przestrzeni roboczej pieca temperatury wymaganej dla danego procesu technologicznego. Układ automatyczny zależnie od swojej konstrukcji dostosowanej do potrzebnego sposobu nagrzewania może pracować w dwojaki sposób: albo dążyć do utrzymania stałej temperatury pieca nastawionej przez obsługę na regulatorze (np. w omawianym piecu wgłębnym), albo dążyć do regulowania temperatury w piecu według określonego programu nagrzewania. Program ten opracowany dla danego procesu jest umieszczony w odpowiednio zaszyfrowanej postaci w regulatorze.

W piecu wgłębnym impuls dla układu automatycznej regulacji temperatury płynie od termoelementu umieszczonego w górnej części przestrzeni roboczej. Gdy temperatura przekroczy wartość nastawioną na regulatorze, wysyła on impuls do mechanizmu wykonawczego, który zmniejsza dopływ paliwa do pieca. Spadek temperatury powoduje zwiększenie dopływu paliwa.