Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Automatyka napędów w hutnictwie

Bardzo duże zastosowanie w hutnictwie znajdują silniki elektryczne. W walcownictwie używa się ich do napędu walcarek, do napędu w transporcie poziomym (np. samotoków) i pionowym (np. suwnic), do napędu wentylatorów i pomp, do sterowania położeniem zasuw i klap, do napędu obrabiarek i innych urządzeń mechanizacyjnych. Stąd bardzo rozpowszechnione są również układy automatycznej regulacji i automatycznego sterowania napędów elektrycznych. Różnią się one znacznie budową od dotychczas omawianych urządzeń automatyzacyjnych, lecz ogólne prawidła dla procesu regulacji lub sterowania odnoszą się również do automatyki napędów.