Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Charakter pomiarów i automatyzacji pieca martenowskiego

Piec martenowski jest urządzeniem, w którym prowadzenie pomiarów jest wyjątkowo trudne. Trudności spowodowane są wskutek wysokich temperatur panujących w piecu, nieszczelności całego układu piecowego, licznych krzywizn i zmian przekrojów kanałów. Mierzy się w sposób ciągły tylko parametry termodynamiczne pracy pieca bez wielkości metalurgicznych, jak np. skład chemiczny metalu lub żużla. Niepewność uzyskiwanych wyników pomiarowych oraz przemienność kierunku pracy pieca sprawiają, że jego automatyzacja jest trudna i ogranicza się do niewielu węzłów automatycznych, pracujących niezależnie od siebie i obejmujących wyłącznie cieplną pracę pieca z pominięciem jego pracy metalurgicznej. Automaty te nie dobierają samoczynnie optymalniej wartości regulowanego parametru, lecz realizują jedynie (za- pomocą odpowiedniego regulatora) zadania postawione przed nimi przez obsługę pieca.

Pomiary oraz automatyzowanie pieca martenowskiego można przeprowadzić poprawnie tylko wtedy, gdy układ piecowy ma konstrukcję odpowiednio przystosowaną. Gdy piec nie jest do tego przystosowany, pomiary są niedokładne, a układy automatyczne zawodzą.