Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Charakter pomiarów i automatyzacji pieców grzewczych

W metalurgii piecami grzewczymi nazywa się wszystkie piece, w których wsad metalowy podgrzewa się do określonej temperatury bez doprowadzania metalu do stanu ciekłego. Wysokość temperatury, szybkość nagrzewania oraz charakter atmosfery pieca (utleniająca, obojętna, redukująca) zależą od potrzeb technologicznych. Różnorodność technologii wymagających nagrzania metalu spowodowała różnorodność typów pieców grzewczych, a tym samym różnorodność układów kontrolno-pomiarowych i automatycznych stosowanych do tych pieców. Są to wyłącznie pomiary cieplne, których wyniki charakteryzują pracę cieplną pieca, zaś automatyka, opierająca się na wynikach tych pomiarów obejmuje swoim działaniem również tylko cieplną pracę pieca. W niniejszym rozdziale opisany zostanie bliżej układ kontrolno-pomiarowy automatyczny pieca wgłębnego do nagrzewania wlewków przed ich przeróbką w zgniataczu. Jest to układ bardziej skomplikowany od układów większości pieców grzewczych, które najczęściej mają tylko układ kontrolno-pomiarowy bez automatyki.