Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Elektryczne przyrządy i układy pomiarowe

W układach kontrolno-pomiarowych szerokie zastosowanie znalazły urządzenia elektryczne, ponieważ:

a) sygnały elektryczne można łatwo przesyłać na znaczne odległości, .

b) sygnały elektryczne dają się łatwo wzmacniać i transformować,

c) sygnały nieelektryczne można zamieniać na elektryczne i odwrotnie, stąd znaczna liczba czujników i metod pomiarowych stosowanych w miernictwie i automatyce przemysłowej działa na zasadzie elektrycznej,

d) zasilanie urządzeń pomiarowych i regulacyjnych nie przedstawia trudności, ponieważ energia elektryczna jest powszechnie stosowana w urządzeniach mechanizacyjnych, oświetleniowych i grzewczych w każdym zakładzie przemysłowym. W skład dowolnego urządzenia pomiarowego mogą wchodzić:

a) czujniki lub inaczej pierwotne elementy pomiarowe. Zasada działania i konstrukcja czujników są zależne od charakteru wielkości kontrolowanej i zakresu jej zmian. Dlatego czujniki opisywane są zazwyczaj łącznie z metodyką pomiarów poszczególnych parametrów. Typowym przykładem czujników są termoelementy, termometry oporowe, czujniki magnetoelastyczne do pomiaru nacisku i inne.

b) przetworniki, których głównym celem przetworzenia sygnału wyjściowego z elementu poprzedzającego (np. czujnika) na sygnał o dogodnym dla potrzeb pomiaru i regulacji charakterze. Przetworniki są zawsze zasilane energią pomocniczą i zawierają często również wzmacniacze, których zadaniem jest wzmocnienie sygnału do wartości wymaganej przez wskaźnik, rejestrator lub regulator.

c) urządzenia wskazujące, rejestrujące, sumujące i sygnalizujące.