Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Elektryczne termometry oporowe

Opór elektryczny ciał zależy między innymi od ich temperatury. Dla przewodników elektrycznych opór ten rośnie ze wzrostem temperatury, dla izolatorów elektrycznych zazwyczaj maleje. W termometrach oporowych ciałem termometrycznym jest drut metalowy stanowiący czujnik układu, zaś wielkością termometryczną jego opór elektryczny zmieniający się ze zmianą temperatury. Prąd doprowadzony jest do czujników przy pomocy przewodów, zaś źródłem prądu jest ogniwo prądu stałego. Miernikiem lub rejestratorem jest logometr, włączony w obwód układu pomiarowego. Podobnie jak w poznanych już termometrach czujnikowych, drut oporowy (czujnik) musi zanurzyć się w badanym środowisku i osiągnąć jego temperaturę dzięki wymianie ciepła pomiędzy środowiskiem a czujnikiem.

Oporność właściwa przewodnika jest funkcją temperatury, czyli g=f (t). Liniową charakterystykę zmiany oporności ma między innymi platyna, którą używa się najczęściej jako elementu czujnikowego w termometrach oporowych. Platyna jest również bardzo odporna na działanie czynników chemicznych. Charakterystyki zależności oporności od temperatury dla platyny i innych najczęściej używanych metali przedstawione są na rys. 28. Praktyczny zakres pomiarowy dla drutu platynowego wynosi od -200 do — 600°C, dla miedzi i żelaza od 0 do 100°C, niklu od 0 do 300°C.

Druty, z których wykonany jest czujnik oporowy, mają średnicę od 0,05 do 1 mm. Nawinięte są one najczęściej na szkielecie ceramicznym lub są zwinięte w samousztywnioną spiralę (rys. 29). Opornik umieszcza się w osłonie metalowej lub ceramicznej (rys. 30). Chroni ona delikatny drut przed uszkodzeniem mechanicznym oraz oddziaływaniem chemicznym badanego środowiska.

Osłony powodują zawsze zwiększenie bezwładności układu wskutek utrudnienia wymiany ciepła pomiędzy badanym środowiskiem a drutem oporowym. Termometr oporowy reaguje więc z pewnym opóźnieniem na zmiany temperatury środowiska. Najprostszym przyrządem, na którym bezpośrednio odczytuje się zmiany oporności drutu oporowego, jest logometr. Podstawowy układ pomiarowy termometru oporowego z logometrem pokazany jest na rys. 31. Czujnik Rt połączony jest z jedną cewką logometru L1( druga cewka L2 włączona jest w obwód ze stałym porównawczym opornikiem Rp. Oba obwody zasila wspólne źródło stałego prądu E, włączane wyłącznikiem W. Opornik Rp ma oporność. Instalowanie czujników termometrów oporowych przedstawiono na rys. 32. Zasadą jest umieszczenie całego czujnika w środowisku badanym tak, aby czujnik był opływany przez główną strugę płynu. Termometry oporowe służą do pomiaru temperatury cieczy i gazów w rurociągach i zbiornikach.