Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Manometr przeponowy

Odkształcanym elementem sprężystym jest tu przepona 1, na którą działa ciśnienie doprowadzane króćcem 2. Ruchy przepony przenoszą się poprzez układ dźwigni 3 i 4 na wskazówkę. Odkształcenia przepony są mniejsze niż rurki Bourdona, co wymaga większych przełożeń niż w manometrach rurkowych. „Opóźnienie sprężyste" przepony jest większe niż rurki. Oba te czynniki powodują, że dokładność manometrów przeponowych jest mniejsza niż rurkowych. Po-siadają one jednak dużo zalet, przede wszystkim zdolność pomiaru ciśnienia lepkich cieczy, których dopływ nie jest dławiony. Gdy ośrodek mierzony jest chemicznie agresywny, powierzchnię przepony można łatwo pokryć warstwą ochronną (złoto, platyna). Zakres pomiarowy manometrów przeponowych jest podobny jak rurkowych. Manometry obu typów mogą być również wykonane jako rejestratory. Otrzymane impulsy mechaniczne można także zamienić w przetwornikach na wielkości elektryczne w celu ich przekazania na większe odległości lub ich użycia w układach automatycznej regulacji.

Zakres pomiarowy manometrów sprężynowych powinien być 30 do 50% większy od spodziewanej wartości ciśnienia. „Opóźnienie sprężyste" takich niedociążonych manometrów jest mniejsze niż w przypadku, gdyby manometr pracował stale w pobliżu maksimum swojej podziałki.