Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Manometry cieczowe

Manometr z rurką U składa się z rurki szklanej wypełnionej cieczą. Rurka przymocowana jest do tabliczki z podziałką milimetrową. Ramiona rurki muszą być w czasie pomiaru dokładnie w położeniu pionowym. Wskazania rurki odczytuje się jako różnicę poziomów h w obu ramionach. Różnica ta jest wynikiem różnicy ciśnień px i P2 działających na powierzchnię cieczy w obu ramionach rurki (rys. 44). Najczęściej używa się do napełniania rurki U wody lub rtęci. Gdy rurka U jest napełniona wodą, to wysokość słupa wody wyraża bezpośrednio ciśnienie w kG/m2 (mm H20). Gdy napełnienie stanowi rtęć, wysokość jej słupa wyraża bezpośrednio ciśnienie w torach niedokładność odczytu poziomu powierzchni cieczy. Błąd ten jest stały w całym zakresie pomiarów, zatem dla małych ciśnień rośnie jako błąd względny. Ciśnienie poniżej 20 mm H20 mierzy się więc nie rurką U, lecz mikromanometrem z rurką pochyłą, przez co przesunięcie menisku cieczy w ramieniu pochyłym na jednostkę ciśnienia staje się o wiele większe (rys. 45) niż w rurce U. Drugie ramię zamieniono w naczynie o przekroju F wiele razy większym od przekroju rurki f. Zapewnia to stałość poziomu cieczy w naczyniu, a tym samym stałość zera podziałki. Mikromanometrów z rurką pochyłą używa się do pomiaru niewielkich ciśnień względnych rzędu kilku do kilkudziesięciu mm H20.