Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Manometry sprężynowe

Manometr rurkowy (rys. 46). Elementem sprężystym podlegającym odkształceniu jest tutaj wygięta rurka metalowa (Bourdo- na) 1 o przekroju eliptycznym, zamknięta na jednym końcu. Drugi koniec otwarty jest połączony króćcem 2 z przestrzenią mierniczą. Gdy ciśnienie wewnątrz rurki jest większe od otaczającego, rurka dąży do wyprostowania się, gdy jest mniejsze, rurka dąży do zmniejszenia promienia swojej krzywizny. Ruchy końca rurki przenoszą się poprzez układ dźwigni i kół zębatych 3 na wskazówkę 4, która wskazuje ciśnienie na podział- ce wyskalowanej w jednostkach ciśnienia (zwykle kG/cm)2.

Błędy manometrów rurkowych polegają głównie na „opóźnieniu sprężystym". Jeżeli bowiem parokrotnie ciśnienie wzrośnie i zmaleje, np. do zera, to wskazówka nie wraca natychmiast do położenia zerowego, lecz dopiero po pewnym czasie. Po dłuższym użytkowaniu manometru błąd ten staje się błędem trwałym, toteż manometry rurkowe należy okresowo sprawdzać. Manometrów rurkowych używa się do pomiaru ciśnienia płynów o małej lepkości (para, gaz) wynoszącego kilka do kilkuset kG/'cm2. Duża lepkość powoduje opóźnienie wskazań, gdyż ciśnienie przenosi się do wąskiej rurki dość powoli.