Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Manometry uchylne czyli wagi pierścieniowe

Schemat ideowy manometru uchylnego przedstawia rys. 48. Manometr składa się z rury 1 wygiętej w kształcie pierścienia, przegrodzonego przegrodą 2. Pierścień napełniony jest częściowo cieczą o ciężarze właściwym vc. Po obu stronach przegrody przymocowane są do rury króćce: doprowadza się do nich ciśnienia, których różnicę należy zmierzyć. Jeżeli ciśnienie px > p2, to różnicę tę zrównoważy wytworzony słup cieczy o wysokości h, zatem. Pierścień oparty jest na pryzmatycznej podporze 3 i zacznie się obracać, gdyż przesunięcie cieczy spowoduje przesunięcie się jej środka ciężkości (w prawo). Obrót trwa do chwili, aż moment wywołany przesunięciem środka ciężkości cieczy zrównoważy moment wywołany przesunięciem (w lewo) środka ciężkości 4 ruchomych części układu (pierścienia i ciężarka 5). Im Ap jest większe, tym wysokość h jest większa, większe jest więc przesunięcie środka ciężkości cieczy oraz ruchomych części układu. Powiększa się zatem kąt obrotu Udowodniono, że różnica działających ciśnień, wysokość słupa cieczy, ciężar właściwy cieczy, Gc [kG] — ciężar części ruchomych układu (pierścień, ciężarek G') bez ciężaru cieczy, a [mm] — odległość środka ciężkości 4 (części ruchomych bez cieczy) od środka obrotu układu, F [mm2] — pole wewnętrznego przekroju pierścienia wyznaczone płaszczyzną przechodzącą przez oś obrotu pierścienia, R [mm] — średni promień pierścienia.

Wychylenie przyrządu nie zależy zatem od ciężaru właściwego cieczy Yc, gdyż nie występuje on we wzorze ostatecznym. Wychylenie pokazuje wskazówka 6 na podziałce 7. Manometrów uchylnych używa się wyłącznie do pomiaru różnicy ciśnień, przy pomiarze natężenia przepływu płynów metodą zwężek spiętrzających. Szczegółowy opis tych przyrządów jak przepływomierzy podany jest w rozdziale o pomiarach przepływów.