Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Mikromanometr dzwonowy

Jeżeli ciśnienie pt > p2, to na powierzchnię denka dzwonu 1 działa większa siła, niż na denko dzwonu 2. Różnica sił powoduje przechylenie się ramienia wagi 3 do chwili, aż moment tych sił zrównoważony zostanie przez moment obciążnika 4. Wypełnienie naczyń połączonych cieczą 5 ma na celu przede wszystkim uszczelnienie wnętrza dzwonów, zaś wartość przechyłu ramienia i związanej z nim wskazówki 6 nie zależy od ciężaru właściwego cieczy, lecz wyłącznie od ciężaru obciążnika 4.

Mikromanometry tego typu są w rzeczywistości urządzeniami skomplikowanymi. Działające siły są bardzo małe, toteż zazwyczaj ruchy ramienia wagi są zamieniane na wielkości elektryczne, które mierzy się miernikiem lub rejestratorem wyskalowanym w jednostkach ciśnienia. Zakres pomiarowy takich mikromanometrów wynosi zazwyczaj kilka mm HaO. Gdy płyn jest w bezruchu (zbiornik), przyłącza się rurkę impulsową do otworu w zbiorniku. Gdy płyn porusza się w zamkniętym przewodzie, manometr podłącza się w sposób przedstawiony na rys. 50. Unika się w ten sposób wpływu dodatkowego ciśnienia dynamicznego, jakie wywiera płyn w kierunku swojego przepływu.