Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Nastawianie walców

Schemat ideowy układu do automatycznego nastawiania walców pokazany jest na rys. 96. Na rysunku tym nastawienie walców 1 może następować ręcznie za pomocą nastawnika 2, którym nastawia się wartość zadaną regulatora 3 prędkości nastawiania walców. Sygnał wartości zadanej porównywany jest na wejściu tego regulatora z sygnałem pochodzącym z tachometru elektrycznego 4. Regulacja prędkości nastawiania walców następuje za pośrednictwem regulatora prądu 5, który za pomocą sterowanych prostowników rtęciowych reguluje prąd w obwodzie silników nastawczych 6 i 7. W przypadku pełnoautomatycznego ruchu, regulator 3 otrzymuje sygnał wartości zadanej z regulatora położenia walców 8. Regulator 8 sterowany jest różnicą sygnałów z przetwornika położenia walców 9 i automatycznego nastawnika wartości zadanej 10. Nastawnik ten może być w sposób pełnoautomatyczny sterowany urządzeniem programującym przebieg walcowania 11, 12 i 13.