Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Oznaczanie ciepła spalania i wartości opałowej gazów

Automatyczne kalorymetry (rys. 68) dla gazów opierają swoje działanie na zasadzie bilansu cieplnego. Do naczynia 1 z przepływającą wodą doprowadza się ciepło w postaci spalin badanego gazu spalanego w palniku 2. Jeżeli znane są: masa wody M i objętość gazu V doprowadzanego do układu w jednostce czasu oraz różnica temperatury wody wlotowej i wylotowej, to równanie bilansu brzmi: Miarą ciepła spalania jest więc różnica temperatury At mierzona układem złożonym z termoelementów różnicowych 5 i miernika 6, wyskalowanego w kcal/Nm3. W rzeczywistym wykonaniu kalorymetr taki jest bardzo skom-plikowany, gdyż automatycznie uwzględnia różnicę temperatury i ciśnienia spalanego gazu od warunków normalnych, do których odnosi się otrzymany wynik pomiaru. Kalorymetr pracuje nieprzerwanie, reagując szybko na zmiany Qc gazu.