Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Oznaczanie składu chemicznego gazu

Podział analizatorów

Analizę gazu na zawartość H2, CH4, CnHm, CO, N2, C02 + S02 i 02 wykonuje się aparatem typu Orsata. Jego działanie polega na pochłanianiu w odpowiednich roztworach w ustalonej kolejności gazów: C02, CnHm, 02 i CO. Zawartość H2 i CH4 oznacza się przez spalenie pozostałej objętości gazu po pochłonięciu C02, CnHm, 02 i CO i oznaczeniu w otrzymanych spalinach C02 i H20, z czego oblicza się udział H2 i CH4. Analizatory automatyczne oznaczają jeden, najwyżej dwa składniki gazu równocześnie. Są to składniki najlepiej charakteryzujące dany proces cieplny lub technologiczny i znajomość ich zawartości w gazie wystarczy do kontroli i regulacji procesu. Analizatory automatyczne dzielą się w zależności od zasady działania na: chemiczne, mechaniczne, termoelektryczne i magnetyczne. 

Analizatory chemiczne wykorzystują zdolność pochłaniania przez dany roztwór tylko jednego składnika spalin. Zmiana objętości pobranej automatycznie próbki gazu jest rejestrowana jako % objętościowy pochłoniętego składnika. Przyrządy te są bardzo skomplikowane i w hutnictwie stosowane są jeszcze do kontroli zawartości C02 w spalinach. Głównie używa się ich w kotłowniach.

Analizatory mechaniczne wykorzystują zmiany gęstości lub lepkości badanego gazu, które są wynikiem zmiany udziału określonego składnika w gazie. Analizatory tego typu oznaczają C02 w spalinach lub też S02 w gazach prażalnych. Są stosunkowo proste w konstrukcji i pewne w działaniu, lecz nie są zbyt dokładne (±0,2% dla S02, ±0,5% dla C02).