Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Oznaczanie wilgotności i smoły w gazie

Pojęcie wilgotności. Wilgoć w gazie wyraża się jako wilgotność bezwzględną w g H20/Nm3 suchego gazu lub jako wilgotność względną. Wilgotność względna tp jest to stosunek ilości zawartej w gazie pary wodnej do ilości pary wodnej w stanie nasycenia nią gazu w danej temperaturze. Oznaczanie wilgotności względnej i bezwzględnej. Jeżeli w ba-danym gazie umieści się dwa termometry, jeden ze zbiorniczkiem cieczy termometrycznej owiniętym wilgotnym muślinem (termometr mokry), a drugi termometr nie owinięty (suchy), to wskażą one różne temperatury. Termometr suchy wskaże wyższą temperaturę niż termometr mokry. Różnica ta będzie tym większa, im mniej pary wodnej zawiera badany gaz. Ochłodzenie termometru mokrego spowodowane jest przez parowanie wody w muślinie, która pobiera ciepło parowania ze zbiorniczka termometru. Parowanie jest tym szybsze, im mniej wilgoci znajduje się w badanym gazie. Gdy gaz jest nasycony parą wodną, parowanie ustaje i obie temperatury wyrównują się. Najprostszym przyrządem opartym na tej zasadzie jest psychrometr Augusta (rys. 69). Na podstawie odczytów obu temperatur oblicza się przy pomocy tablic wilgotność względną oraz bezwzględną. Zbiorniczek z wodą służy do stałego utrzymania muślinu w stanie mokrym.