Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Pirometry

Zasada działania pirometrów. Nagrzane ciała wysyłają promienie cieplne. Zjawisko to wykorzystano w budowie pirometrów — przyrządów do zdalnych pomiarów temperatury. W hutnictwie służą one do pomiaru temperatury nagrzanego metalu (stałego i ciekłego) oraz materiałów ogniotrwałych, z których są zbudowane piece hutnicze. Ciała o temperaturze poniżej 500°C promieniują energię w postaci niewidocznych fal cieplnych. Powyżej 500°C dołącza się promieniowanie widzialne. Najpierw widzi się barwę czerwoną, która w miarę wzrostu temperatury przechodzi w żółtą i białą. Ze wzrostem temperatury wzrasta nie tylko jakość, ale i ilość energii wy- promieniowanej przez ciało. Zależności te są ujęte w prawa fizyczne (Stephana-Bolzmanna i Wiena).