Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Pirometry całkowitego promieniowania

Schemat przyrządu przedstawiony jest na rys. 40. Promienie świetlne i cieplne wysyłane przez rozgrzane ciało przechodząc przez soczewkę 1 załamują się i skupiają na zaczernionej blaszce platynowej 2, do której przyspawana jest spoina 3 termoelementu. Termoelement i blaszka (czujnik) są zamknięte w próżniowej szklanej bańce. Patrząc przez okular 4, nastawiamy pirometr na przedmiot, którego temperaturę chcemy mierzyć, tak, aby sylwetka blaszki znajdowała się w całości na tle przedmiotu. Skupiona na blaszce energia promienista powoduje jej nagrzanie, wskutek czego w termoelemencie powstaje siła termoelektryczna. Miernik tej siły jest wyskalowany w °C odniesionych do temperatury mierzonego ciała (nie blaszki).

Zaletą pirometrów tego typu jest to, że dają one impulsy elektryczne, które można wzmacniać, przekazywać na duże odległości i wykorzystać do układów samoczynnej regulacji oraz że pomiary są dokonywane bez udziału obsługi. Wadą jest to, że nie można nimi mierzyć temperatury małych przedmiotów oraz że promieniowanie podczerwone gazów wpływa na wynik pomiarów.