Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Pirometry fotoelektryczne

W pirometrach fotoelektrycznych czujnik elektryczny jest wrażliwy tylko na promieniowanie świetlne. Czujnikami mogą być lampa fotoelektryczna, ogniwo lub jego charakterystykę elektryczną. Mierniki elektryczne wskazujące lub rejestrujące odpowiednie wielkości elektryczne (natężenie lub napięcie) mają podziałki wy- skalowane w °C. Schemat pirometru fotoelektrycznego z lampą fotoelektryczną (fotokomórką) przedstawiony jest na rys. 41. Gdy lampę włączy się w obwód ze źródłem prądu stałego E, stałym oporem Ra, to natężenie prądu w obwodzie jest zależne do natężenia promieniowania świetlnego padającego przez układ soczewek (nie pokazany na rys.) na katodę lampy. Zmiana natężenia prądu zmienia spadek napięcia Uwy na oporniku R0. Miarą temperatury promieniującego ciała jest więc napięcie Uwy. Pirometry fotoelektryczne częściowego promieniowania reagują tylko na promienie świetlne w pewnych granicach długości fali, pirometry jednobarwne mierzą tylko natężenie promieniowania o ściśle określonej długości fali.

Zaletą pirometrów fotoelektrycznych jest dokonywanie pomiarów bez udziału obsługi oraz możność wykorzystania impulsu elektrycznego do układów samoczynnej regulacji. Pirometry te nie reagują na podczerwone promieniowanie gazów trój- i więcej- atomowych, przez co warstwa spalin pomiędzy pirometrem a mierzonym ciałem nie wpływa na wynik pomiaru. Zaprószenie obiektywu pirometrów fotoelektrycznego i całkowitego promieniowania zmniejsza natężenie promieni dochodzących do czujnika. Obniża to wyniki wskazań. Co najmniej co 8 godz. należy więc czyścić obiektywy pirometrów zainstalowanych przy piecach hutniczych.