Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Pirometry optyczne

Działanie pirometrów optycznych polega na wzrokowym (optycznym) porównaniu promieniowania świetlnego ciała, którego temperaturę mierzymy, z promieniowaniem wzorcowym źródła światła umieszczonego w pirometrze. Rozróżnia się pirometry jednobarwne i dwubarwne. W pirometrach jednobarwnych porównuje się natężenie promieniowania ciała mierzonego i wzorca tylko w zakresie określonej długości fali, a mianowicie czerwonej. W pirometrach dwubarwnych porównuje się natężenie promieniowania dwóch' barw: czerwonej i zielonej.

Schemat pirometru jednobarwnego przedstawiony jest na rys. 42. Patrząc przez okular 1 i filtr czerwony 2 widzi się obraz włókna 3 żarówki na tle ciała mierzonego, którego obraz uzyskuje się dzięki obiektywowi 4. Opornicą należy wyregulować tak prąd żarzenia włókna żarówki, aby obraz włókna stał się niewidoczny na tle obrazu ciała, którego temperaturę mierzymy. Natężenie prądu ze źródła 6 wskazuje miliamperomierz 7, który jest wyskalowany w °C. Ma on dwie podziałki: od 600 do 1200° i od 1000° do 1800°. Gdy szary filtr 8 jest wysunięty z pirometru, to temperaturę odczytujemy na podziałce pierwszej. Gdy wsunięty filtr 8 przyciemnia obraz ciała, temperaturę odczytuje się na podziałce drugiej.

Zaletą pirometru jednobarwnego jest łatwość obsługi, wadą niemożność użycia do pomiaru ciągłego bez obsługi. Pirometry tego typu dają zazwyczaj wyniki pomiaru niższe od temperatury rzeczywistej. Jest to spowodowane współczynnikiem emisji ciał rzeczywistych mniejszym, niż ciała doskonale czarnego. Istnieją tablice korekcyjne dla obliczenia rzeczywistej temperatury przedmiotu mierzonego.