Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Podstawowe prawa przepływu płynów

Ruch płynu może być mmrstwiony (laminarny) lub burzliwy (turbulentny). W ruchu uwarstwionym cząstki płynu poruszają się równolegle, w ruchu burzliwym w nieregularnych zygzakach. W przewodzie zamkniętym prędkości płynu w różnych miejscach przekroju różnią się od siebie; różnice te są znaczne w ruchu uwarstwionym (rys. 54a), mniejsze w ruchu burzliwym (rys. 54b). Odcinki kierunkowe (wektory) na tym rysunku odpowiadają prędkościom płynu. Ruch płynu jest uwarstwiony zawsze, jeżeli liczba Reynoldsa Re < 2350, przy czym: gdzie: v [m/sec] — prędkość płynu średnia dla całego przekroju, D [m] — średnica przewodu, v [m2/sec] — współczynnik lepkości kinetycznej płynu, t] [kG • sec/m2] — współczynnik lepkości dynamicznej płynu, y [kG/m3] — ciężar właściwy płynu, g [m/sec2] — przyspieszenie ziemskie (9,81). Gdy Re > 2350 ruch może już być burzliwy.

Płyn w przewodzie zamkniętym wywiera na ściany przewodu ciśnienie statyczne ps, działające równomiernie we wszystkich kierunkach. W kierunku prądu działa dodatkowo ciśnienie dynamiczne pd będące miarą energii kinetycznej poruszającego się płynu; wynosi ono: Według uproszczonego równania Bernoulliego suma ciśnień statycznego i dynamicznego dla różnych przekrojów strugi płynu o stałym ciężarze właściwym y jest wielkością stałą (rys. 55).

Ważne jest również równanie ciągłości strugi, które w uproszczonej postaci ma następujący wygląd: Zależności ujęte równaniami [29-H-33] wykorzystuje się do obliczania natężenia przepływu znając zmierzone wartości ciśnień statycznego lub dynamicznego i przekroju przewodu lub też prędkości i przekroju.