Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Pomiar i regulacja przepływu ciał stałych

Bariery ochronne
http://www.pro-city.pl
Oferujemy produkty francuskiej marki PRO-CITY.
Bariery drogowe, ochronne, wiaty i stojaki rowerowe.
Pomiar i regulację przepływu ciała stałego (dozowanie) wykonuje się z reguły w oparciu o metodę wagową. Ważenie może się odbywać w sposób nieciągły — porcjowy, lub ciągły. W metodzie porcjowego ważenia automatycznego mierzony czynnik zsypywany jest do pojemnika wagi, do chwili osiągnięcia określonego ciężaru G, po czym dopływ zamyka się, a pojemnik opróżnia samoczynnie. Liczba dozowanych porcji jest liczona mechanicznie lub elektrycznie. Średnie natężenie przepływu ciała stałego będzie wówczas: Do celów automatycznej regulacji przepływu ciała stałego lepiej nadają się układy pracujące w sposób ciągły. Do nich zaliczają się powszechnie stosowane wagi taśmowe. Zasada działania wagi taśmowej polega na pomiarze ciężaru spoczywającego na przenośniku taśmowym za pomocą np. czujnika magnetoelektrycznego, tensometrycznego lub ciśnieniowego. Przenoszona przez taśmę ilość ciała stałego na jednostkę czasu jest wówczas równa których — dla przejrzystości — nie uwidoczniono napędu taśmy. Automatyczne wagi taśmowe są zazwyczaj wyposażone w napędy z wielostopniowymi lub bezstopniowymi przekładniami, których nastawienie umożliwia zmianę ilości dozowanego ciała.