Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Pomiary ciśnień

Podobnie jak w piecu martenowskim mierzy się ciśnienia gazów wewnątrz układu piecowego oraz ciśnienia czynników doprowadzanych z zewnątrz do pieca (paliwa i powietrza). Mierzy się więc ciśnienia:

a. W przestrzeni roboczej pieca przy pomocy mikromanometru dzwonowego połączonego z czujnikiem wpuszczonym do bocznej ściany pieca.

b. W kanale kominowym lub w czopuchu 9a czujnik umieszcza się za zasuwą regulacyjną i łączy się go z manometrem puszkowym.

c. Powietrza spalania 8a przed kryzą.

d. Gazu opałowego 7a przed kryzą, stosując w obu przypadkach manometry puszkowe.

Jeżeli opala się piec olejem, mierzy się jego ciśnienie, a także ciśnienie czynnika rozpylającego. Pomiar składu chemicznego spalin. Skład chemiczny spalin w piecach grzewczych bada się przede wszystkim z przyczyn technologicznych, aby zapewnić w piecu żądaną atmosferę. W zależności od technologii trzeba znać udział różnych składników spalin, najczęściej 02 i CO. Sondę pobierającą spaliny 6a umieszcza się możliwie blisko przestrzeni roboczej pieca przed rekuperatorami, gdyż w razie ich nieszczelności skład spalin zmieni się. Dla pieca wgłębnego wystarcza znajomość % 02 w spalinach.