Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Pomiary mechaniczne

Do tej grupy zaliczają się pomiary: poziomu tworzyw w zasobnikach, natężenia przepływu tworzyw podawanych do spiekania i gotowego produktu opuszczającego spiekalnię oraz prędkości posuwu taśmy spiekalniczej. Poziom tworzyw mierzy się najczęściej przy pomocy układów mierzących ciężar tworzyw w zbiornikach; coraz częściej używa się również układów pomiarowych opartych na działaniu izotopów promieniotwórczych. Natężenie przepływu tworzyw lOa, lla, 12a, 13a, 14a oraz gotowego spieku mierzy się przy pomocy wag transporterowych zaopatrzonych również w liczniki sumujące.

Pomiar prędkości posuwu taśmy mierzy się szybkościomierzami (tachometrami), podłączonymi do układu napędowego, wyskalowanymi w jednostkach prędkości posuwu taśmy. Ze względu na znaczne odległości pomiędzy poszczególnymi punktami pomiarowymi oraz w celu zebrania wskazań i rejestracji mierzonych wielkości w jednym miejscu w szafie pomiarowej używa się zazwyczaj przetworników wielkości oraz układów wzmacniających. W szafie pomiarowej znajdują się więc przyrządy wtórne, będące miernikami wielkości elektrycznych otrzymanych od przetworników pierwotnych impulsów pomiarowych.