Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Pomiary temperatur

Mają one na celu kontrolę temperatury panującej w przestrzeni roboczej 2a, b, c pieca oraz kontrolę pracy rekuperatorów 3a, b, c, d. Kontrola pracy rekuperatorów polega nie tylko na stwierdzeniu wysokości podgrzewania w nich gazu i powietrza spalania, lecz także powinna chronić rekuperator przed nadmiernym przegrzaniem zbyt gorącymi spalinami. Ponieważ temperatury gazów w piecu wgłębnym w przeciwieństwie do pieca martenowskiego nie przekraczają temperatury wytrzymałości termoelementów, używa się ich do pomiaru temperatur gazów w strefie wyższych temperatur, otrzymując dość dokładny obraz rozkładu temperatur spalin w układzie piecowym. Temperatury czynników podgrzewanych w rekuperatorach także nie przekraczają 1000°C, więc również można je bez trudności zmierzyć. Stosując termoelementy w osłonach ceramicznych otrzymuje się wyniki obarczone zawsze pewnym stałym błędem (wskazania za małe). Wskutek oddziaływania zimniejszych ścian przewodów gazowych, powietrznych i spalinowych, termoelementy umieszczone w strudze czynnika wykazują dodatkowy błąd (również wskazania za niskie). Oba te jednokierunkowe błędy są w przybliżeniu stałe w czasie pracy pieca, dlatego więc wskazania termoelementów mimo błędów mają duże znaczenie dla obsługi pieca.

Miernikami są z reguły wielopunktowe rejestrujące miliwoltomierze lub kompensatory. W ten sposób na jednym wykresie otrzymuje się zestawienie temperatur w kilku związanych ze sobą miejscach pomiarowych (np. spalin przed i za rekuperatorami).

Przy opalaniu pieca olejem mierzy się jego temperaturę, a także temperaturę czynnika rozpylającego.