Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Przepływomierze

Zasada działania. Pomiędzy natężeniem przepływu a prędkością płynu zachodzi związek: Ponieważ w miejscu pomiaru wielkości F i y są stałe, zatem pomiar natężenia przepływu płynu sprowadza się do pomiaru prędkości jego przepływu. Prędkość tę można zmierzyć bezpośrednio lub pośrednio, gdyż zmiana prędkości przepływu powoduje z kolei zmianę w rozkładzie ciśnień poruszającego się płynu. Ostatecznie więc pomiar natężenia przepływu wykonuje się przeważnie przez pomiar rozkładu ciśnień płynu kierowanego do odpowiedniego układu pomiarowego.