Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Przetworniki elektryczne

Oporowe przetworniki przemieszczenia (przesunięcia i obrotu). Oporność przewodnika równa jest gdzie: q — oporność właściwa przewodnika, l — długość przewodnika, S — pole przekroju poprzecznego przewodnika. Zasada działania czujników i przetworników ze zmienną opornością oparta jest na tym, że jedna z wielkości w pow. wzorze jest zmienna i zmienia zarazem wartość oporności R. Przewodnik o zmiennej oporności włącza się w odpowiedni obwód elektryczny, otrzymując zmianę elektrycznej wielkości wyjściowej — najczęściej w postaci prądu lub napięcia.

Zasada działania najbardziej rozpowszechnionego przetwornika przemieszczenia (obrotu) pokazana jest na rys. 9. W przedstawionym wykonaniu, na izolacyjnym pierścieniu nawinięty jest drut oporowy o bardzo małym współczynniku temperaturowym oporności. Po drucie ślizga się styk, przez co pomiędzy wyprowadzeniami 1, 2, 3 występują zmiany oporności. Przetworniki tego typu mogą pracować na prądzie zmiennym i stałym, wymagają mało energii, łatwo mogą być przystosowane do celów regulacyjnych, mają niewielkie wymiary i ciężar, a dzięki swojej prostocie są pewne ruchowo i tanie. Przetworników takich używa się w obwodach po-miarowych jako zmienne oporności i jako dzielniki napięcia. Moment obrotowy potrzebny do uruchomienia, w zależności od konstrukcji i rodzaju współpracującego z nim elementu pierwotnego, może zawierać się w granicach od 0,2 Gem do 200 Gem. Charakterystyka przetwornika jest na ogół liniowa, lecz może w razie potrzeby przebiegać według dowolnej funkcji, co uzyskuje się np. przez zmianę szerokości pierścienia, na którym nawinięty jest drut oporowy.