Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Przetworniki kompensacyjne

W nowoczesnych systemach telemetrycznych i regulacyjnych stosuje się obecnie przetworniki, działające na zasadzie kompensacji sił. Na rys. 12a przedstawiony jest przetwornik, współpracujący z manometrem. Rurka sprężynowa 1 działa za pośrednictwem sprężyny 2 na lewe ramię dźwigni 3. Nawet najmniejsze przesunięcia tego ramienia są przez czujnik indukcyjny 4 zamieniane na napięcie elektryczne o częstotliwości 50 Hz, przekazywane do wzmacniacza 5. Wzmacniacz posiada na wyjściu prostownik, z którego prąd stały przepływa przez cewkę 6 oraz przez wskaźnik ciśnienia (miliamperomierz) 7, wy- cechowany w jednostkach ciśnienia. W razie potrzeby prąd ten może być wykorzystany do uruchomienia rejestratora 8 i regulatora. Prąd, przepływając przez cewkę 6 przymocowaną do drugiego ramienia dźwigni 3, powoduje powstanie siły działającej pomiędzy cewką i magnesem stałym 9, przeciwdziałającej sile pochodzącej od manometru i doprowadzającej dźwignię do stanu równowagi. Ponieważ z lewej strony dźwigni siła jest proporcjonalna do ciśnienia, z prawej do prądu, a obie siły są równe — prąd wskazywany przez miliamperomierz 7 lub rejestrator 8 jest proporcjonalny do ciśnienia p. 

Przetworniki kompensacyjne typu waga prądowa mają szereg zalet: dużą dokładność, możliwość przesyłania wskazań na znaczną odległość (przy czym wpływ linii łączącej jest pomijalny), łatwą możliwość zmiany zakresu pomiarowego przez zastosowanie odpowiednich oporów bocznikujących.