Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Przetworniki transformatorowe

Na rys. 10 przedstawiona jest zasada działania przetwornika, działającego na zasadzie transformatora różnicowego. Transformator ma uzwojenie pierwotne nawinięte koncentrycznie z uzwojeniem wtórnym, które jest dwuczęściowe, przy czym części te połączone są tak, że ich działanie wzajemnie się odejmuje. Rdzeń ferromagnetyczny przesuwany wielkością wejściową S zmienia sprzężenie pomiędzy uzwojeniem pierwotnym zasilanym napięciem zmiennym U i poszczególnymi częściami uzwojenia wtórnego. Ponieważ w każdej części uzwojenia wtórnego indukują się napięcia Ui i U2 o przeciwnej fazie, napięcie wyjściowe Ux zmienia się od zera do Uxmax w funkcji przesunięcia S rdzenia. Gdy rdzeń jest w położeniu symetrycznym względem uzwojeń wtórnych, napięcie wyjściowe jest równe zeru. Podobne przetworniki mogą współpracować z logometrami magnetoelektrycznymi; wówczas każde z uzwojeń wtórnych pod-łączone jest do jednej cewki logometru przez prostownik.

Przetworniki tego typu stosowane są do przesunięć maksymalnych od kilku mm do ok. 200 mm, przy długości rdzenia równej co najmniej połowie tego skoku. Zamianę kąta obrotu na sygnał napięcia elektrycznego dokonuje się również za pomocą miniaturowych maszyn prądu zmiennego, tzw. selsynów. Schemat ideowy rys. 11.

Czujniki lub przetworniki indukcyjne pracują zwykle w układach mostkowych lub z logometrami podobnie jak elementy oporowe. Z wielu możliwych rozwiązań przetworników indukcyjnych najczęściej spotykanych w urządzeniach przemysłowych są układy typu cewka-rdzeń, podobne w konstrukcji do transformatorowych, opisanych w punkcie 8 (patrz „Przetworniki transformatorowe"). Do bardzo małych przesunięć stosowane są przetworniki (czujniki), w których indukcyjność zmienia się pod wpływem zmiany długości szczeliny pomiędzy jarzmem i zworą obwodu magnetycznego, na którym nawinięte jest uzwojenie.