Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Przewody połączeniowe i wolne końce

Siła termoelektryczna wytwarzana w termoelemencie jest wynikiem różnicy temperatury spoiny i wolnych końców. Chcąc zmierzyć przy pomocy pomiaru siły termoelektrycznej rzeczywistą temperaturę spoiny należy wolne końce utrzymywać w temperaturze 0°C. Ponieważ jest to możliwe tylko w warunkach laboratoryjnych, a nie w przemysłowych, przyjmuje się dla pomiarów ruchowych +20°C jako normalną temperaturę wolnych końców i dla tej temperatury skaluje się mierniki i rejestratory.

Elektrody termoelementów, szczególnie platynoworodowe i platynowe są kosztowne. Ponieważ miernik umieszcza się zazwyczaj w odległości kilku do kilkudziesięciu metrów od czujnika ter- moelementu, od głowicy termoelementu do miernika przedłuża się elektrody termoelementu tzw. przewodami kompensacyjnymi. Są to izolowane przewody wykonane z materiałów, które zestawione jako termoelement mają do 200°C taką samą charakterystykę termoelektryczną, jak elektrody termoelementu. Jeżeli wolne końce termoelementu mają temperaturę poniżej 200°C, to w miejscu ich styku z przewodami kompensacyjnymi wytwarzają się siły termo-elektryczne równe co do wielkości lecz przeciwnie skierowane. W o- statecznym efekcie styki przewodów AC i BD (rys. 37) nie wytwarzają do 200°C żadnej dodatkowej siły termoelektrycznej w obwodzie mierniczym. Dla każdego typu termoelementu potrzebne są inne przewody kompensacyjne. Przewód plusowy termoelementu wolno łączyć tylko z przewodem plusowym przewodu kompensacyjnego, minusowy z minusowym.