Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Przykłady zastosowania automatyki

Silniki prądu zmiennego asynchroniczne i synchroniczne znajdują zastosowanie jako napędy główne jedynie walcarek nienawrotnych, bez regulacji prędkości. W nowoczesnych walcowniach ciągłych, od których wymaga się szerokiego asortymentu produkcji dla poszczególnych klatek, stosuje się napęd indywidualny, którym z reguły jest maszyna prądu stałego. Prędkości silników napędzających poszczególne klatki muszą być odpowiednio zsynchronizowane, zgodnie z prawem stałej objętości.

a) zmianą wielkości pętli między klatkami,

b) różnicą między prędkością dowolnego silnika i silnika uznanego za prowadzący (regulacja stosunku prędkości poszczególnych silników),

c) różnicą pomiędzy prędkością regulowanego silnika i sygnałem stałej wartości zadanej, która to różnica jest inna dla każdej klatki.