Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Przyrząd do oznaczania wilgotności bezwzględnej

Szybki i prosty pomiar wilgotności bezwzględnej jest konieczny dla kontroli i regulacji nowoczesnych procesów hutniczych oraz przebiegu suszenia. Przyrząd do oznaczania wilgotności bezwzględnej z możliwością rejestracji wyników oraz wykorzystania impulsu pomiarowego dla automatyki działa na zasadzie zmiany zdolności pochłaniania wody przez chlorek litu LiCl. Pochłanianie to jest tym gwałtowniejsze, im jest niższa temperatura LiCl. Schemat ideowy przyrządu przedstawia rys. 70. Czujnik przyrządu zanurzony w badanym gazie składa się z higroskopijnej waty szklanej 1 nasiąkniętej roztworem LiCl, elektrod 2 i opornika termoelektrycznego 3. Przez roztwór przepływa prąd zmienny doprowadzony elektrodami 2. Roztwór ogrzewa się wskutek przepływu prądu aż do temperatury przemiany, w której panuje równowaga pomiędzy parą zawartą w badanym gazie, roztworem wodnym LiCl i nie rozpuszczonymi kryształkami LiCl. Ponieważ prąd płynie nadal, roztwór LiCl rozgrzewa się do temperatury wyższej od temperatury przemiany. Z roztworu LiCl odparowuje wtedy część wody, wytrącają się nowe kryształki LiCl, wskutek czego wzrasta oporność elektryczna roztworu. Powoduje to z kolei zmniejszenie przepływającego prądu, przez co ogrzewanie roztworu staje się słabsze. Temperatura roztworu opada, a więc może on pochłonąć nową porcję Rys. 70. Schemat ideowy przy- pary wodnej z otaczającego umożliwia rozpuszczenieczęści kryształków LiCl. Wtedy znowu zmniejsza się oporność roztworu, rośnie prąd, podwyższa się temperatura roztworu i proces powtarza się od początku. Po pewnym czasie ustala się równowaga pomiędzy pochłanianiem a utratą wody przez roztwór oraz ustala się odpowiadająca tej równowadze temperatura roztworu. Gdy wzrośnie ilość pary wodnej w badanym gazie, roztwór LiCl pochłonie więcej pary wodnej z gazu, zmniejszy to opór elektryczny roztworu, zwiększy przepływający prąd, a przez to zwiększy się temperatura roztworu. Gdy w badanym gazie zmniejszy się ilość pary wodnej, zjawiska przebiegną w przeciwnym kierunku i temperatura roztworu zmniejszy się. Pomiędzy temperaturą roztworu a ilością pary wodnej w gazie panuje ścisła zależ-ność ustalona doświadczalnie. Termometr oporowy, którego czujnik 3 jest umieszczony w roztworze, ma więc miernik 4 wyskalowany nie w °C, lecz w g HaO/Nm3 suchego gazu.