Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Regulacja pętli

Na rys. 95 przedstawiony jest schemat ideowy regulacji pętli. Nastawnik 1 zadanej prędkości obrotowej jest dla napędu klatki za pętlą tak nastawiony ręcznie przy biegu jało- , wym, aby przy walcowaniu materiału pojawiła się szybko narastająca pętla. Dopóki wielkość pętli mieści się w zakresie pomiarowym czujnika 2, regulator 3 wielkości pętli daje sygnał korygujący na wejściu regulatora 4 prędkości obrotowej silnika napędowego M walcarki. Regulator prędkości obrotowej 4 otrzymuje więc sygnał pochodzący od różnicy wartości zadanej nw i wartości rzeczywistej prędkości obrotowej nR oraz silny sygnał korygujący z regulatora wielkości pętli. Jeśli wielkość pętli mimo to przekroczy pewien zakres, zadziała jeden z wyłączników krańcowych 5 lub 6. Sygnał z wyłącznika krańcowego powoduje trwałą zmianę sygnału wartości zadanej nw w takim kierunku, aby wielkość pętli mieściła się w zakresie pomiarowym czujnika 2.

Nastawnik wartości zadanej 1 jest zasilany sygnałem n, pochodzącym od prędkości obrotowej silnika „prowadzącego", przez co każda jej zmiana pociąga za sobą proporcjonalną zmianę wartości zadanej regulatora 4, nastawiając wstępnie bez udziału regulatora pętli i wyłączników krańcowych prędkość obrotową walców rozpatrywanej klatki. Wiele typów walcarek ma mechanizmy do nastawiania szczeliny między walcami. Wydajność walcowni zależy w znacznym stopniu od sprawnego działania tego mechanizmu nastawczego, a od dokładnego nastawienia szczeliny zależy międzyoperacyjna i końcowa grubość materiału. W walcowniach nawrotnych automatyzacja mechanizmu nastawiania walców polega na samoczynnej zmianie szczeliny między walcami po każdym przepuście, co odciąża operatora i zwiększa wydajność urządzeń. W walcowniach ciągłych automatyka nastawiania walców stosowana jest głównie do utrzymania wymiarów gotowego produktu w granicach wymaganych tolerancji.