Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Regulatory bezpośrednie i pośrednie

Uruchomienie elementu wykonawczego (zaworu, zasuwy kominowej itp.) wymaga nakładu pracy, czyli zużycia energii. Energia ta przekazywana jest przez regulator i na ogół pochodzi z sieci elektrycznej, z kompresora lub pompy hydraulicznej — w zależności od zasady działania urządzenia regulującego. Według rodzaju wykorzystywanej energii — dzielimy urządzenia na pneumatyczne, elektryczne i hydrauliczne. Regulatory, które działają z udziałem energii pomocniczej, nazywają się pośrednimi.

Energia potrzebna do uruchomienia elementu wykonawczego może być w niektórych przypadkach pobierana bezpośrednio z procesu regulowanego. W ten sposób działające regulatory nazywają się bezpośrednimi. Na rys. 73 pokazane są regulatory bezpośrednie: a) regulator ciśnienia i b) regulator temperatury. Regulator ciśnienia wykorzystuje ciśnienie panujące w rurociągu do nastawiania zaworu. Jeśli ciśnienie za zaworem wzrośnie, grzybek zaworu 1 zostanie przesunięty przez membranę 2 i ciśnienie zmniejszy się przez zdławienie przepływu płynu. Przy zmniejszeniu ciśnienia poniżej wartości zadanej nastąpi ruch grzybka w kierunku przeciwnym, pod wpływem działania sprężyny 3. W podobny sposób pracuje regulator temperatury z tym, że do wywołania ciśnienia uruchamiającego zawór zastosowano termometryczny czujnik ciśnieniowy (por. w punkcie 9 „Termometry ciśnieniowe"). Ze wzrostem temperatury ciśnienie w czujniku wzrasta i powoduje wydłużenie się mieszka i tym samym przesunięcie się grzybka. W obydwu przypadkach zastosowano zawory podwójne dla uniknięcia wstecznego, zakłócającego oddziaływania dławionego czynnika.

Regulatory bezpośrednie, prostsze i tańsze od pośrednich, są stosowane tam, gdzie tylko jest to możliwe ze względów technicznych.