Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Regulatory hydrauliczne

Regulatory hydrauliczne nazywa się również kompensacyjnymi regulacji termoelement nie jest cechą znamienną kompensacyjnego pomiaru napięcia) — na dużą prostotę i pewność ruchową, znalazły szersze stosowanie w polskim przemyśle. Prędkość poruszania się siłownika zależna jest od natężenia przepływu wtryskiwanego do dyfuzora oleju, to zaś od ciśnienia, które zależy z kolei od wychylenia rurki, obciążenia siłownika, własności oleju i ciśnienia zasilania oraz innych parametrów. Charakterystyka obrazująca zależność względnej zmiany ciśnienia oleju od wychylenia strumienicy pokazana jest na rys. 80. Strumienica stanowi jak gdyby wskazówkę przyrządu wychyłowego, z tym, że obraca się ona o niewielki kąt. Może ona współpracować z dowolnymi czujnikami, których sygnałem wyjściowym jest elementu, który napierając na strumienicę z siłą gramów, powoduje jej wychylenie. Mogą to być więc mierniki membranowe, mieszkowe, rurki Bourdona, pręty wydłużające się pod wpływem temperatury i inne.

Jeżeli siłownik hydrauliczny ma oddawać znaczną moc, np. gdy użyty jest do poruszania zasuw lub przepustnic o znacznych średnicach przy stosunkowo dużej prędkości obrotowej, wówczas w układzie regulacyjnym stosuje się kombinowany wzmacniacz strumieniowo - suwakowy, rys. 81. Suwak 1 porusza się w ślad za zmianami położenia strumienicy, gdyż olej z dyfuzorów poprzez kanaliki 2 lub 3 w suwaku tłoczony jest do jednej z komór 4 lub 5, przez co powstaje różnica ciśnień po obu stronach suwaka i tym samym siła poruszająca suwak. Suwak zaś otwiera przeloty 6 o dużym przekroju dla oleju płynącego z pompy zasilającej oraz odpowiednie przeloty spływowe 7 lub 8.

Ponieważ prędkość poruszania się siłownika jest proporcjonalna do wychylenia rurki strumieniowej, naturalną charakterystyką regulatora jest charakterystyka całkująca I. Aby takiemu regulatorowi nadać charakterystykę proporcjonalną, należy go wyposażyć w element sztywnego sprzężenia zwrotnego.