Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Regulatory pneumatyczne

Regulatory pneumatyczne należą do typu regulatorów średnich, w których energia pomocnicza i sygnały przenoszone są" za pomocą powietrza. Najbardziej rozpowszechnione są regulatory pneumatyczne, których zasada działania oparta jest na zastosowaniu wzmacniacza typu dławik-przesłona, pokazanym na rys. 83. Sygnałem wejściowym W tej części regulatora jest przesunięcie przesłony 1, powstałe pod działaniem członu pomiarowego. Zbliżenie przesłony do dyszy upustowej 2 powoduje zmniejszenie ilości wypływającego z niej powietrza i tym samym wzrost ciśnienia za dyszą. Oddalenie przesłony powoduje obniżenie się ciśnienia, kosztem spadku ciśnienia na dławiku 3, który jest włączony w przewód 4, doprowadzający sprężone powietrze ze sprężarki. Sygnałem wyjściowym Pwy ze wzmacniacza jest ciśnienie powietrza, które może być wykorzystane do uruchomienia siłownika membranowego lub tłokowego. Ruch po-wrotny mechanizmu wykonawczego odbywa się pod działaniem sprężyny lub ciężaru. 

Charakterystyka statyczna wzmacniacza dławikowego pokazana jest na rys. 84. Jak widać, przesunięcia przesłony są bardzo małe przy stosunkowo dużych zmianach ciśnienia wyjściowego. Zmiany ciśnienia wyjściowego mogą być wykorzystane do sterowania następnego stopnia wzmacniającego, przez co uzyskuje się większe moce wyjściowe. __ . Powietrze sprężone, używane do zasilania regulatorów pneumatycznych, winno być oczyszczone z pyłu i mgły oleju oraz wilgoci. o niezawodności pralny regulatorów i dlatego filtry oczyszczające umieszcza się za sprężarką i przed każdym odbiornikiem.

W rozbudowanych systemach automatyki pneumatycznej stacje sprężarkowe dostarczają sprężone powietrze do centralnej sieci pod ciśnieniem 4-r-8 atn. Przed każdym regulatorem stosowany jest reduktor, który redukuje ciśnienie, normalnie do wartości 1,2-M,6 atn (zależnie od typu urządzenia). Zużycie powietrza na jeden regulator wynosi od kilku do kilkudziesięciu Nl/min, przy ciśnieniu wyjściowym zmieniającym się w granicach 0,2-K,0 atn.