Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Regulatory przekaźnikowe

W technice regulacyjnej szeroko są stosowane elementy, których charakter pracy jest nieciągły, skokowy. Proces regulacji ma wówczas również nieciągły przebieg i odbywa się skokami. Typowym elementem, posiadającym charakterystykę skokową, jest przekaźnik elektromagnetyczny. Przebieg charakterystyki statycznej przekaźnika (zwanej przekaźnikową) przedstawiono na rys. 74. Zwiększając stopniowo napięcie Uz zasilające uzwojenie przekaźnika, dopiero po osiągnięciu wartości U1 zaobserwuje się nagłe pojawienie prądu w obwodzie styków. Dalsze zwiększanie napięcia zasilającego nie wywoła żadnej zmiany w obwodzie styków. Zmniejszając napięcie zasilania, zanik prądu w obwodzie styków otrzymamy dopiero przy wartości U2, na ogół mniejszej od Ult przez co wykres obejmuje pewną powierzchnię, tworząc rodzaj pętli. Szerokość pętli być może różna, w zależności od zasady działania i konstrukcji elementu przekaźnikowego. Na rys. 75 pokazany jest zawór elektromagnetyczny, którego charakterystyka jest podobna do przekaźnikowej.