Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Rurki spiętrzające

Przy pomocy rurki spiętrzającej mierzy się ciśnienie dynamiczne płynu pd, oblicza się prędkość v, a znając pole przekroju przewodu F wylicza się natężenie przepływu V* płynu. Ze wzorów [27], [28] i [29] wynika więc, że: Schemat działania rurki spiętrzającej przedstawia rys. 57. Przez czujnik a działa suma ciśnień dynamicznego i statycznego, przez czujnik b tylko ciśnienie statyczne. Rurka U 1 wskazuje zatem sumę ciśnień, czyli ciśnienie całkowite pc, rurka U 2 tylko ps, rurka U 3 tylko pd = pcPs- Wykonanie techniczne rurki spiętrzającej przedstawia rys. 58. Czujnik rurki spiętrzającej umieszcza się na odcinku prostym. Źródła miejscowych zaburzeń muszą znajdować się w odległości dalszej niż 5 średnic, przed i za miejscem pomiaru. Umieszczając czujnik w środku przewodu mierzy się ciśnienie dynamiczne odpowiadające prędkości większej, niż prędkość średnia dla całego przekroju. Istnieją specjalne wzory korygujące ten błąd, który jest tym mniejszy, im jest większa Re i im jest większa średnica rurociągu.

Ciśnienie dynamiczne gazów mierzy się mikromanometrem z rurką pochyłą, łącząc przewód czujnika ciśnienia całkowitego ze zbiorniczkiem, a przewód czujnika statycznego z końcem pochyłej rurki. Rurek spiętrzających używa się w pomiarach przepływów powietrza, gazów palnych i spalin, których temp. nie przekracza 300°C (przy temp. wyższej rurki muszą być chłodzone wodą).