Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Sita termoelektryczna

a) Platynarod-platyna; zazwyczaj stop platynoworodowy ma 90% Pt i 10% Rh. Termoelement taki oznacza się: PtRhlO-Pt. Termoelement ten nie ma liniowej charakterystyki termoelektrycznej ani też dużej czułości (siła termoelektryczna 16,674 mV w t=1600°), lecz wytrzymuje temperaturę 1600°, jeżeli otaczające gazy nie zawierają związków siarki, fosforu, krzemu oraz CO. Ze względu na stałość charakterystyki nawet po dłuższej pracy w temperaturach do 1200°C, używa się tego termoelementu również i w laboratoriach oraz w stacjach cechowania termometrów wysokotemperaturowych. Zawartość Rh w stopie podwyższa temperaturę topnienia stopu. Dlatego też do pomiaru temperatur do 1800° używa się termoelementów z drutów stopowych 70% Pt, 30% Rh i 94% Pt, 6% Rh (PtRh3t) — PtRh6). Charakterystyki termoelementów platynoworodowych podano na rys. 34.

b) Nikielchrom-nikiel (NiCr-Ni): stosowany jest do 1000°C, przez krótki czas pomiaru nawet do 1100°. W 1100°C wykazuje siłę termoelektryczną 45,22 mV, jest więc o wiele czulszy od termoelementów platynoworodowych. Ma on liniową charakterystykę, lecz zmienia się ona przy pracy w temperaturze ok. 1000°C w krótszym czasie, niż charakterystyka termoelementu PtRh-Pt. Prawie taką samą charakterystykę termoelektryczną ma termoelement chromel-alumel (nazwy stopów Cr, Ni, Al) i w praktyce technicznej można nim zastąpić termoelement NiCr-Ni.

c) Żelazo-konstantan w 900° wykazuje siłę termoelektryczną =58,17 mV, a więc bardzo dużą. Charakterystykę ma liniową, lecz jest mało odporny na wpływy chemiczne, przez co charakterystyka ta szybko się zmienia.

Charakterystyki termoelementów najczęściej stosowanych w przemyśle przedstawione są na rys. 35. Ścisłe dane liczbowe ujęte są w postaci norm państwowych lub norm firm produkujących termoelementy.