Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Sterowanie i regulacja z użyciem silnika asynchronicznego

Na rys. 94 przedstawiony jest schemat rewersyjnego sterowania silnika elektrycznego, trójfazowego, asynchronicznego. Układ taki znajduje zastosowanie do napędu zasuw, klap, przenośników taśmowych i tym podobnych mechanizmów, w których zachodzi potrzeba zmiany kierunku obrotów silnika. Zmiana kierunku obrotów silnika M (rys. 94a) następuje przez skrzyżowanie dwóch doprowadzeń napięcia do silnika. Wirnik silnika kręci się w lewo, gdy działa stycznik Si i wówczas zacisk V silnika połączony jest z fazą S sieci, zacisk W z fazą R. Wirnik silnika kręci się w prawo, gdy działa stycznik Sp. W tym przypadku zacisk V jest połączony z fazą R, a zacisk W z fazą S. Uruchomienie silnika np. w lewo następuje przez naciśnięcie przycisku Pj. Popłynie wówczas prąd w obwodzie: 1 — P; — uzwojenie cewki — Stycznik St zamknie wszystkie normalnie otwarte styki St i otworzy normalnie zamknięte styki St. Zwolnienie przycisku nie spowoduje zatrzymania silnika, gdyż stycznik podtrzymuje się przez własny styk w obwodzie 3, 2, 4. Naciśnięcie przycisku Pp nie wywoła żadnego skutku, ponieważ znajdujący się w obwodzie 7, 6, 4 styk St jest otwarty. Zatrzymanie silnika może nastąpić przez zadziałanie wyłącznika krańcowego Wt albo przez naciśnięcie przycisku Pw.

Układ taki może znaleźć zastosowanie do napędu zaworu w regulacji poziomu, jak na rys. 3, lecz wówczas zbędne są styki podtrzymujące działanie stycznika. Sterowanie silników asynchronicznych większych mocy jest bardziej złożone, ponieważ wymaga ograniczania prądu rozruchowego za pomocą oporników, które są stopniowo samoczynnie zwierane.

Pompy, wentylatory oraz dmuchawy, napędzane najczęściej silnikami asynchronicznymi, są w hutnictwie w większości przypadków odbiorcami „pierwszej kategorii", ponieważ przerwa w ich zasilaniu grozi zniszczeniem urządzeń metalurgicznych, a w wielu wypadkach może być niebezpieczna dla życia ludzkiego. Z tego powodu silniki napędzające pompy, wentylatory i dmuchawy, bywają zasilane z dwóch źródeł energii elektrycznej — w razie wyłączenia jednego z nich następuje automatycznie załączenie drugiego.