Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Termometry ciśnieniowe

W termometrach ciśnieniowych ciałem termometrycznym jest płyn, zaś wielkością termometryczną ciśnienie płynu, które zmienia się ze zmianą temperatury przy zachowaniu stałej objętości płynu.

Termometr ciśnieniowy (rys. 26) składa się ze zbiornika metalowego 1 wypełnionego płynem termometrycznym (czujnik), kapi- lary 2 (przewód impulsowy) łączącej zbiornik z przyrządem do pomiaru ciśnienia 3 (miernik). Miernikiem jest manometr wy- skalowany w °C. Przez zanurzenie zbiornika w badanym środowisku płyn zawarty w nim przyjmuje temperaturę środowiska i wytworzone ciśnienie poprzez płyn wypełniający kapilarę oddziaływa na miernik.

Zasady instalowania czujnika termometru ciśnieniowego są takie same, jak dla cieczowych termometrów rozszerzalnościowych, lecz inne są możliwości wykorzystania ciśnieniowych termometrów. Duży zazwyczaj zbiornik z płynem termometrycznym termometru ciśnieniowego uniemożliwia użycie go do pomiaru temperatury środowiska o małej objętości lub o małym przekroju poprzecznym (np. cienka struga płynu). Duża masa czujnika powoduje również znaczną bezwładność wskazań. Dzięki giętkiej metalowej kapilarze o długości dochodzącej do 50 m można umieścić miernik w znacznej odległości od miejsca pomiaru.

Jako płynu termometrycznego używa się cieczy wypełniającej cały .zbiornik z kapilarą albo cieczy łatwo wrzącej, która częściowo wypełnia zbiornik jako ciecz, a częściowo jako para nasycona, albo gazów. Zakres pomiarowy termometrów ciśnieniowych zależy od płynu termometrycznego i wynosi od minus kilkudziesięciu °C do plus 1200°C. Powyżej tej temperatury gaz termometryczny dyfunduje nawet przez platynowy zbiornik obniżając trwale wskazania układu pomiarowego.