Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Termometry termoelektryczne

Zasada działania termoelementów. Jeżeli dwa przewody z różnych metali A i B są połączone jednymi końcami, a pozostałe końce są nie połączone ze sobą i jeżeli wartości temperatury złącza przewodów tx i wolnych końców t2 różnią się między sobą, to pomiędzy tymi wolnymi końcami powstaje siła termoelektryczna. Najprostszy schemat takiego układu przedstawiony jest na rys. 33. 

Takie połączenie dwóch przewodów nazywa się termoelementem. Wartość siły termoelektrycznej mierzy się odpowiednim przyrządem (miliwoltomierzem, kompensatorem). Ciałem termometrycznym jest styk obu przewodów oraz ich wolne końce, wielkością termometryczną siła termoelektryczna pomiędzy wolnymi końcami.

Wartość siły termoelektrycznej zależy od:

a. Zestawienia materiałów termoelementu.

b. Różnicy temperatur pomiędzy spoiną (tzw. gorącym końcem) a wolnymi końcami.

Zależność siły termoelektrycznej od różnicy temperatur nazywa się charakterystyką termoelektryczną termoelementu. Charakterystyki odnoszą się do temperatury wolnych końców równej 0°C, zatem siła termoelektryczna odpowiada wówczas rzeczywistej temperaturze spoiny.

Materiały, z których składa się termoelement, muszą być tak dobrane, aby: a. Dawały możliwie dużą siłę termoelektryczną na jednostkę temperatury. Nie ulegały zmianom fizycznym ani chemicznym, gdyż zmienia to charakterystykę termoelementu. Materiały termoelementów. Jako materiałów do budowy termoelementów stosuje się prawie zawsze druty z czystych metali lub ich stopów. Najczęściej zestawienia materiałów do budowy termoelementów są następujące (na pierwszym miejscu podano elektrodę dodatnią.