Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Układ kontrolno-pomiarowy

Aglomerownia jest wielkim zespołem licznych urządzeń mechanicznych i cieplnych współpracujących ściśle ze sobą. Dlatego też liczba pomiarów koniecznych dla zorientowania się w pracy tego zespołu jest wielka, a rodzaje pomiarów są bardzo różnorodne. Niektóre z tych pomiarów wykonuje się w sposób ciągły, niektóre tylko okresowo, w regularnych odstępach czasu lub też w miarę potrzeby. Pełnej automatyzacji całej aglomerowni dotychczas nie wprowadzono, ograniczając się do zainstalowania układów samoczynnej regulacji niektórych wielkości, przede wszystkim parametrów cieplnej pracy taśmy spiekalniczej.