Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Układ kontrolno-pomiarowy I

Na schemacie działania nowoczesnej aglomerowni (rys. 87) pokazano najważniejsze pomiary ciągłe i okresowe, odnoszące się wyłącznie bezpośrednio do obiegu tworzyw oraz pracy cieplnej z pominięciem szeregu pomiarów pomocniczych, jak np. energii elektrycznej dla napędów oraz dla odpylania. Symbole przyrządów pomiarowych i automatycznych występujące na schemacie (rys. 87) oraz na pozostałych schematach instalacji kontrolno-pomiarowej i automatycznej urządzeń tych objaśnione są w tablicy 8.