Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Układ kontrolno-pomiarowy wgłębnego pieca grzewczego

Zakres pomiarów ciągłych. Pomiary ciągłe w piecu wgłębnym obejmują:

a. Pomiary natężeń przepływów gazów zimnych i cieczy.

b. Pomiary ciśnień gazów zimnych, gorących oraz cieczy.

c. Pomiary temperatur gazów i cieczy.

d. Pomiary składu chemicznego spalin.

Pomiary natężeń przepływów. Mierzy się tylko natężenia przepływów gazów zimnych i cieczy, a więc:

a. Gazów opałowych.

b. Powietrza spalania.

c. Oleju opałowego.

d. Powietrza sprężonego lub pary.

Wielkości wymienione w pkt. c i d występują tylko wtedy, gdy piec jest opalany olejem opałowym.

Pomiar przeprowadza się przy pomocy zwężek dławiących umieszczonych na przewodach doprowadzających zimne gazy do układu piecowego, miernikami są wagi pierścieniowe lub przepływomierze pływakowe. Dla omawianego pieca wgłębnego (rys. 93) mierzy się natężenie przepływu zimnego gazu 4a oraz zimnego powietrza spalania 5a przed wejściem obu tych czynników do rekuperatorów.