Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Układy automatyczne pieca martenowskiego

Zakres automatyki w piecu martenowskim obejmuje:

a. Regulację rewersji III.

b. Regulację ciśnienia w przestrzeni roboczej II.

c. Regulację procesu spalania I.

Automatyczna regulacja rewersji ma na celu uzyskanie symetrycznej pracy pieca z obu stron oraz ochronę kratownic przed uszkodzeniem wskutek za wysokiej temperatury. Impulsu do przełączenia kierunku pracy pieca, czyli rewersji, mogą dostarczyć:

a. Mechanizm zegarowy, na którym obsługa nastawia czas jedno-kierunkowego biegu pieca. Po upływie tego czasu mechanizm zegarowy daje impuls elektryczny,

b. Różnice temperatur dołu kratownic powietrznych, przy czym wartość tej różnicy, przy której ma nastąpić rewersja, nastawiana jest przez obsługę na regulatorze. Temperatury mierzy się termoelementami.

c. Temperatura górnej warstwy kratownic powietrznych; obsługa nastawia na regulatorze maksymalną wartość temperatury, do której mogą dojść cegły górnej warstwy kratownicy powietrznej. Jeśli ta wartość temperatury mierzonej pirometrem całkowitego promieniowania zostanie osiągnięta, następuje rewersja. Zawory rozrządowe są napędzane silnikami elektrycznymi, które uruchamiają się po otrzymaniu impulsu elektrycznego od jednego z podanych wyżej źródeł.

Dla nowoczesnych pieców martenowskich opalanych olejem, gazem koksowniczym lub ziemnym najlepsza jest automatyka oparta na impulsie temperatury górnej warstwy kratownicy, gdyż zabezpiecza regeneratory przed zniszczeniem. Warunkiem dobrej pracy automatyki jest prawidłowy pomiar tej temperatury.